Konferencje

Planowane konferencje Katedry Inwestycji i Nieruchomości:

 


 

Konferencja naukowa Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem – teoria i praktyka Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ wraz z Urzędem Miasta Łodzi oraz Urzędem Zamówień Publicznych zapraszają na konferencję naukową Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem – teoria i praktyka Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Konferencja odbędzie się 25 września 2020 r. w trybie zdalnym (bezpłatna aplikacja Teams). Główny cel konferencji to upowszechnianie idei Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. PPP jest wielowymiarowym instrumentem służącym do realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem wiedzy i środków podmiotów prywatnych. Stosowanie  PPP nie jest łatwe ze względu na uwarunkowania prawne, gospodarcze i społeczne dotyczące jego powstania i funkcjonowania, różnorodność odmian Partnerstwa, znaczne koszty. Obszary problemowe konferencji to m.in. wybór partnera prywatnego, finansowanie, podział ryzyka, bariery w rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce, wykorzystanie PPP w określonych typach działań (m.in. w termomodernizacji, tworzeniu infrastruktury transportowej).

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do czynnego udziału w konferencji, bowiem upowszechnianie idei PPP wymaga nie tylko dzielenia się wiedzą teoretyczną, ale także wynikami realizowanych projektów, przemyśleniami dotyczącymi ograniczeń wejścia podmiotów publicznych i prywatnych do PPP. Mamy nadzieję, że prezentowane analizy będą przyczynkiem do dyskusji, pozwolą na unikanie błędów popełnionych w przeszłości i zachęcą do tworzenia nowych projektów.

Formuła konferencji jest oparta na 15-20 minutowych wystąpieniach on-line podzielonych na sesje tematyczne.

Organizatorzy przewidują wydanie e-booka, możliwe jest także zgłaszanie referatów do publikacji w czasopismach: „Studia Prawno-Ekonomiczne” (20 punktów) oraz „”Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (20 punktów), na zasadach ogólnych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Dokładne informacje organizacyjne wkrótce.

Formularz rejestracyjny [pobierz]

Regulamin konferencji [pobierz]

Ramowy program konferencji [pobierz]


 

Konferencja naukowa Budując przyszłość - Nowe procesy, przekształcenia i trendy na rynku nieruchomości

Komunikat w sprawie odwołania konferencji [pobierz]

Program konferencji [pobierz]

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

KOMUNIKAT 1

Szanowni Państwo
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Łodzi i Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w III edycji konferencji naukowej „Budując przyszłość - Nowe procesy, przekształcenia i trendy na rynku nieruchomości”. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2020 roku.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych oraz biznesowych, zajmujących się aktualną problematyką rynku nieruchomości. Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, poglądów i doświadczeń w wymienionych obszarach oraz integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla rozwoju rynku nieruchomości.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Istnieje możliwość publikacji referatu na zasadach ogólnych w czasopiśmie Świat Nieruchomości (20 pkt; 2020). Koszt publikacji wynosi 650 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję do 13.03.2020 r.
Termin nadsyłania tematów referatów oraz abstraktów do 28.02.2020 r.
Potwierdzenie przyjęcia referatów do 06.03.2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce konferencyjnej [pobierz]

Komunikat 1 [pobierz]

Kontakt w sprawie konferencji:
dr Anna Miklaszewska
e-mail: anna.miklaszewska@uni.lodz.pl

Z wyrazami szacunku
prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Instytut Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Łódzkiego

 

Published on  September 29th, 2020

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information