Katedra Inwestycji i Nieruchomości    Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Dr Konrad Żelazowski

Stanowisko: adiunkt
Pokój: A406
Konsultacje: semestr letni 2012/13 - czwartek godz. 11.30-13.00
Zainteresowania zawodowe: ilościowa analiza rynku nieruchomości, polityka mieszkaniowa, badanie rynku nieruchomości na potrzeby wyceny

Ważniejsze publikacje:

  • Żelazowski Konrad, Model ekonomiczny jako narzędzie analizy funkcjonowania rynku nieruchomości [w:] Inwestycje i nieruchomości, wyzwania XXI wieku, A. Nalepka (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2011, s. 295-302.
  • Kucharska-Stasiak Ewa, Załęczna Magdalena, Żelazowski Konrad, Rynki nieruchomości mieszkaniowych – różnice między polskimi województwami [w:] Inwestycje i nieruchomości, wyzwania XXI wieku, A. Nalepka (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2011, s. 317-329.
  • Żelazowski Konrad, Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinanty na rynku mieszkaniowym w Polsce, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 2011, vol. 19 nr 3, 98-106.
  • Kucharska-Stasiak Ewa, Załęczna Magdalena, Żelazowski Konrad, Rynek nieruchomości mieszkaniowych w obliczu przystąpienia Polski do strefy euro, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2010, nr 612, 31-44.
  • Żelazowski Konrad, Efekt majątkowy nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 2009 vol. 17 no. 2, 89-97.
  • Żelazowski Konrad, Zjawisko baniek cenowych na rynkach nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 2008, vol. 16 nr 4, 99-108.
  • Żelazowski Konrad, Modele rynku nieruchomości [w:] Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
  • Kucharska-Stasiak Ewa, Żelazowski Konrad, Implementation of International Valuation Standards in an Emerging Market – Threats and Opportunities: The case of Poland, The Valuation Journal, No. 1/2006, National Association of Romanian Valuers, Romania 2006.
  • Ledzion-Trojanowska Zdzisława, Żelazowski Konrad, Ekonomiczno-prawne aspekty sprzedaży nieruchomości gminnych na przykładzie gminy Łódź, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn 2005.
  • Kucharska-Stasiak Ewa, Żelazowski Konrad, Przesłanki ekonomiczne wprowadzenia podatku ad valorem, Nieruchomości C.H. Beck, Nr 9, Wrzesień 2004.
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www cięcie PSD, tworzenie stron www, webdesign,